top of page

ראיונות והופעות טלויזיה משנת 2013

21/01/2013

?אם כאלה ליצנים מובילים אותנו מה הפלא שנקלענו לצרה

"לא, לא רבותי. אני לא מדבר על שטייניץ יום לפני בחירות. כאן אין צורך להרבות במילים, רק להקשיב...". יוסי פרנק בטור וידאו פסימי במיוחד לקראת הצפוי בהמשך שנת 2013

28/01/2013

כסף על הרצפה: הדבר הראשון שנתניהו צריך לעשות היום

מהנתק ששרר בין בנק ישראל והאוצר שלא מדברים עליו ועד הפוזיציה ההרסנית למשק הישראלי אנשים "אלמונים" מחזיקים בה. יוסי פרנק עם המלצה חמה לרה"מ

Please reload

bottom of page