top of page

שירותים

כמנהלי סיכונים פיננסיים אנו מציעים את שרותינו כמלווים הן בקבלת ההחלטות והן בניהול הפיננסי השוטף בחברה. על מנת להשיג תוצאות אופטימאליות, אנו בוחנים את השווקים הגלובאליים הן ברמה הפיננסית והן ברמת המאקרו, תוך ניתוח  התהליכים בשווקים השונים, השפעת הריביות, אג"ח, מט"ח וסחורות.מבט על שכזה מסייע בקבלת תמונה רחבה יותר של הגורמים המשפיעים על הסיכון והסיכוי המלווים את ההחלטות הפיננסיות בחברההערך המוסף של אנרג'י פייננס• ניתוח עומק- ניתוח יסודי ומעמיק של החברה תוך שמירה על קשר שוטף והתאמה מתמדת של צרכי החברה לדינמיות של שוקי ההון והמט"ח.
• גידור- שימוש בטכניקות גידור מתקדמות ומשולבות, חלקן ייחודיות לאנרג'י פייננס, המותאמות באופן אישי לצרכי החברה.
• גמישות ודינמיות- בחירת התזמון הנכון לביצוע פעולות גידור, רכישות והמרות.
• יתרון לגודל- פעילות רחבת היקף מול כל הבנקים מעניקה ללקוחות אנרג'י פייננס יתרון עצום, הבא לידי ביטוי הן ברמת העלויות והן ברמת השירות.
• אובייקטיביות ואי תלות- בבנקים ובחדרי המסחר השונים. אנרג'י פייננס מחויבת אך ורק ללקוחותיה ולא לאף גורם אחר.


• כתוצאה ממאגרי הידע הייחודיים אשר ברשותנו, היוצרים פרספקטיבה רחבה על השווקים הגלובאליים, וניסיוננו בניתוח מאקרו כלכלי, אנו מעמידים לרשות החברה מערך המלצות ופתרונות חכמים ויעילים, אל מול נתוני השווקים השונים.התנודות החריפות אותן חוו השווקים בשנים האחרונות רק מחזקות ומדגישות את הערך המוסף שמעניקה אנרג'י פייננס ללקוחותיה.

ידע, ניסיון, עבודה שוטפת מול עשרות לקוחות בסדרי גודל שונים, ומול חדרי העסקאות של כל הבנקים, מאפשרים לנו באנרג'י פייננס להעריך ביתר דיוק את התזמון הנכון להמרת/רכישת מטבע בזמן אמיתי.

איננו מתיימרים תמיד להשיג את השער האופטימלי, אולם לאורך זמן יש בידינו כלים טובים יותר,מידע מדוייק יותר על מנת להעריך נכון יותר ולתזמן את ההמרה/רכישה הדרושה ללקוח בנקודת הזמן לשער עדיף.

לאורך השנים לקוחותינו נהנים משערי המרה/רכישה עדיפים כאשר אנחנו שמים דגש על תזמון נכון של ביצוע ההמרה/רכישה, ולאורך זמן מוכיחים זאת על ידי חיסכון של סכומי כסף ניכרים בהשוואה לשער היציג שהינו אמת המידה העיקרית להשואה.

אנו באנרג'י פייננס נוהגים לפגוש את לקוחותינו פיזית מידי חודש.

במהלך הפגישה עם הלקוחות אנחנו סוקרים עבורם שוקי ההון בדגש על שוקי המטבע הרלונטים ללקוח.

עם תום הסקירה מתבצע ניתוח מעמיק של המאזן השוטף של הלקוח, חשיפתו למטבעות השונים,וצרכיו השוטפים המידיים.

על בסיס ניתוח זה והערכותינו לגבי המתרחש בשוקי המטבע העולמיים אנו מגבשים יחד עם הלקוח מדיניות גידור הנתפרת לצרכי הלקוח הספציפי על פי גודלו וצרכיו.

אנרג'י פייננס מציעה היום ללקוחותיה מגוון רחב של קורסים המסייעים להם להרחיב את הידע ולשפר את מקצועיותם בתחומי ניהול הסיכונים הפיננסים.

להלן מבחר מהקורסים המוצעים לחברות:

קורס ניהול סיכונים פיננסים וחשיפות.

קורס ניהול סיכון תפעולי.

קורס ניהול וגידור סיכונים לחברות המנהלות פעילות במט"ח.

קורס ניהול סיכונים בתיק השקעות.

קורס מכשירים פיננסים והכרת שוק ההון לאנשי כספים.

קורס ניהול עצמי של השקעות סולידיות.

הדרכות בניהול סיכונים פיננסים
המרות/רכישות
גידור

במסגרת עבודתנו אנו נתקלים בלא מעט מקרים בהם לקוחות פונים אלינו על מנת להתייעץ באשר למקרים נתונים במחלוקת בהם נדרשת דעת מומחה מקצועית בתחומי המסחר במט"ח.

אנו עומדים לרשות לקוחותינו וכותבים חוות דעת מומחה משפטיות המסייעות ללקוחות במקרים של צורך בתביעה ו/או הגנה משפטית.חוות דעת משפטיות
bottom of page