top of page

חדשות חמות

עם הגעת הדולר לשער שיא (4.09) במהלך המסחר גידרנו את לקוחותינו היצואנים באמצעות צילינדר בעלות 0 בין 4.05 ל - 4.17.
המשמעות הינה שהלקוחות ממירים דולר לשקל בלא פחות מ - 4.05 ונהנים מעליית השער עד 4.17. גידור זה התבצע עד חודש דצמבר וחותם שנה במהלכה לקוחותינו החלו את השנה עם שערי תקציב ברמות 3.7 - 3.75 ומסיימים את המחצית השנייה של השנה כשהם נהנים משער 4.05 לכל הפחות.

bottom of page