בין לקוחותינו: יצואנים, יבואנים, חברות ציבוריות, לקוחות מהתעשייה המסורתית והותיקה, חברות הזנק - חברות שאך גייסו ועוסקות במחקר ופיתוח, וחברות שכבר עומדות בזכות עצמן, כמו גם קרנות השקעה והון.

מבחר מלקוחותינו

בין לקוחותינו: יצואנים, יבואנים, חברות ציבוריות, לקוחות מהתעשייה המסורתית והותיקה, חברות הזנק - חברות שאך גייסו ועוסקות במחקר ופיתוח, וחברות שכבר עומדות בזכות עצמן, כמו גם קרנות השקעה והון.

בין לקוחותינו: יצואנים, יבואנים, חברות ציבוריות, לקוחות מהתעשייה המסורתית והותיקה, חברות הזנק - חברות שאך גייסו ועוסקות במחקר ופיתוח, וחברות שכבר עומדות בזכות עצמן, כמו גם קרנות השקעה והון.

בין לקוחותינו: יצואנים, יבואנים, חברות ציבוריות, לקוחות מהתעשייה המסורתית והותיקה, חברות הזנק - חברות שאך גייסו ועוסקות במחקר ופיתוח, וחברות שכבר עומדות בזכות עצמן, כמו גם קרנות השקעה והון.

מבחר מלקוחותינו

בין לקוחותינו: יצואנים, יבואנים, חברות ציבוריות, לקוחות מהתעשייה המסורתית והותיקה, חברות הזנק - חברות שאך גייסו ועוסקות במחקר ופיתוח, וחברות שכבר עומדות בזכות עצמן, כמו גם קרנות השקעה והון.

מבחר מלקוחותינו

בין לקוחותינו: יצואנים, יבואנים, חברות ציבוריות, לקוחות מהתעשייה המסורתית והותיקה, חברות הזנק - חברות שאך גייסו ועוסקות במחקר ופיתוח, וחברות שכבר עומדות בזכות עצמן, כמו גם קרנות השקעה והון.

Show More

Energy Finance  Financial Risk Management                                              

A selection of our clients

Among our clients are: exporters, importers, publicly traded companies, firms from the traditional industry, Hi-tech firms (before and after capital raise) as well as investment funds and VC funds.